IPO 7/7

IPO (internaat permanente openstelling) 7/7

Het Internaat met permanente openstelling (IPO) biedt verblijf en begeleiding, zowel op schooldagen als op schoolvrije dagen, aan. Het IPO bevindt zich volledig binnen onze vestiging in Ronse.

Schoolkeuze

Om in het IPO te verblijven, zijn er geen verplichtingen qua schoolkeuze. In principe kunnen leerlingen van elke school aangemeld worden. Het spreekt natuurlijk vanzelf dat de schoolkeuze wel beïnvloed wordt door de regio waarin wij ons bevinden. Vanuit het IPO kan geen vervoer worden georganiseerd, het is dus belangrijk dat de school bereikbaar is via het busvervoer van de school of via het openbaar vervoer.

Inschrijven

Het IPO biedt een vorm van Niet Rechtstreekse Toegankelijke Hulpverlening (NRTH). Hierdoor is het onmogelijk om uw kind rechtstreeks bij ons in te schrijven. Er moet eerst een A-doc worden opgesteld om zo via de intersectorale toegangspoort bij ons aangemeld te worden. Om zo een A-doc op te maken, kan je contact opnemen met het CLB of andere hulpverleningsdiensten die reeds betrokken zijn, zoals bijvoorbeeld vertrouwenscentrum, consulent, …


Binnen internaat 24 is er een IPO gevestigd met een capaciteit van 25 bedden.

Er zijn 3 leefgroepen ingedeeld naar de noden van de bewoners.


Vragen/info omtrent inschrijving in het IPO:

Arne Moulart: 09/ 324 55 10

hoofdopvoeder@internaat24.be