Team

Het team van Internaat 24 staat voor 


                     re S pect

         zorg op m A at

             engage M ent

            samenw E rken

           betrokke N heid


             positief O pvoeden

                  eige N heid

   vooruitstreven D

                    gro E iproces

                   insp R aak

           buitenge W one aanpak

                       v E rtrouwen

            ervaring G en