Middenkader

Jolien De Mey (orthopedagoog), Syl Berlo (orthopedagoog),

Mia Verhulst (maatschappelijk werker),Katrijn Deduytschaever (kwaliteitscoördinator)